cs en

Registration Form

Why?

Most government subsidies that support sports are derived from membership, which is a sort of handicap for cycling in its amateur and non-organized form when compared to other sports.

Membership provides us with power and mandate in negotiations with public authorities, landed estate owners and gamekeepers associations that decide for or against further trailbuilding.

Membership gives people the opportunity to meet other enthusiasts with the same interest and engage in activities together.

Advantages

A good feeling to help with a development of the project Singletrail Moravský kras and for the maintenance of our trails.

Účast na každoročním společném otevírání a uzavírání cyklistické sezóny s dárkem pro každého.

Možnost organizovaně se účastnit cyklistických závodů.

Absolvovat společné, vedené tréninky dětí a mládeže.

How?

Fill out the application form below.

Pay a yearly membership fee of 500 CZK (adults) / 100 CZK (kids up to 18 y.o.) via bank transfer to: 3889093339/0800.

As a payment identification use your name into the comment.

Pick up a sticker "I AM SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS" at our "Base" in Jedovnice.

 

Souhlas

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby SK SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS, dále jen SK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím i s tím, že je SK oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

I have read the Sports Club Statutes and agree with them.

 

 

Partners

Recommended