Přihláška

Proč?

Většina státních dotací na podporu sportu stojí na členské základně, což je pro cyklistiku v jejím amatérském a neorganizovaném pojetí, oproti ostatním sportům, handicap.

Členská základna nám dává mandát při jednáních s veřejnými institucemi, majiteli pozemků a mysliveckými sdruženími, kteří rozhodují o povolení budovat další traily.

Možnost být součástí party Singletrail Moravský kras, vědět, co se aktuálně řeší a připravuje, účastnit se pravidelných členských akcí.

Budu mít dobrý pocit, že podporuji projekt, který dává smysl a navíc budu 2x do roka zařazený do slosování o parádní ceny v rámci TOMBOLY SINGLETRAILU!

Za členský příspěvek si "předplatím" jízdy na celý rok na trailech v Jedovnicích a Mariánském údolí.

Dostanu náramek "I AM SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS", kterou můžu motivovat ostatní, aby se přidali, protože..... JEDEME V TOM SPOLEČNĚ.

Jak?

Vyplním přihlášku níže.

Zaplatím roční členský příspěvek 1000 Kč, děti do 15 let 500 Kč na bankovní účet: 3889093339/0800 nebo prostřednictvím QR platby (viz QR kód níže).

Jako variabilní symbol (nebo do poznámky k platbě) uvedu svoje rodné číslo.

Na “Základně” v Jedovnicích si vyzvednu náramek "I AM SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS".

QR kód pro platbu členství:

 

Obnova členství

Každé členství je platné pouze pro danou sezónu - každý rok je potřeba ho obnovit opakovaným uhrazením členského příspěvku na sezónu (ideálně před začátkem sezóny v období březen - duben).

Provedu úhradu (viz výše) a jako variabilní symbol (nebo do poznámky k platbě) uvedu svoje rodné číslo.

Na “Základně” v Jedovnicích si vyzvednu silikonový náramek "I am Singletrail Moravský kras".

Souhlas

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby SK SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS, dále jen SK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím i s tím, že je SK oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Přečetl/a jsem a souhlasím se stanovami SK.

 

 

Partneři

Doporučujeme

Jsme součástí